Resultats de la cerca frase exacta: 6

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. Verbs amb complements de mesura / 'augmentar en un 15 %', 'augmentar d'un 15 %' o 'augmentar un 15 %'?
Font Fitxes de l'Optimot
els seus estalvis han augmentat d'un 15 %. Va invertir en borsa i els seus estalvis han augmentat un 15 %. Es preveu que el PIB disminuirÓ en un 1,3 % el proper semestre. Es preveu que el PIB disminuirÓ d'un 1,3 % el proper semestre. Es preveu que el PIB disminuirÓ un 1,3 % el proper semestre [...]
2. 'un amic meu' o 'un meu amic'? / El possessiu fort abans de nom (prenominal) / Nova gramÓtica
Font Fitxes de l'Optimot
En general, els complements introdu´ts amb un article indefinit porten el possessiu desprÚs del nom (postnominals). Per exemple: un amic meu un llibre seu una carmanyola teva Quan el nom del sintagma nominal Ús un terme de parentiu amb un lligam proper (de ve´natge, d'amistat, professional...), [...]
3. 'a l'entrar' o 'en entrar'? / 'en'/'al' davant d'infinitiu (valor temporal i causal) / Nova gramÓtica
Font Fitxes de l'Optimot
Davant d'una oraciˇ d'infinitiu, la preposiciˇ en tÚ els valors segŘents: Valor temporal La preposiciˇ en s'usa davant d'un infinitiu amb un valor temporal, i tÚ un sentit proper al de l'adverbi quan. Per exemple: En sortir de classe van anar al cinema. (= Quan van sortir de classe van anar al [...]
4. 'Recordar que...' o 'Cal recordar que...'?
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, s'usa una construcciˇ formada per un infinitiu (com araádir,áremarcar,áassenyalar,áindicar,áafegir,árecordaráoádestacar), amb un valor proper a la necessitat o l'obligaciˇ, en quŔ aquest infinitiu no depŔn de cap verb amb forma finita i va seguit d'una subordinada introdu´da per que o [...]
5. 'de' + infinitiu: subjecte o atribut / 'de' + infinitiu: complement directe / Preposiciˇ 'de' seguida d'infinitiu / Nova gramÓtica
Font Fitxes de l'Optimot
injustÝcia (atribut). Ara bÚ, amb funciˇ de subjecte, la preposiciˇ de no Ús possible amb verbs de necessitat com caldre i valer mÚs (Cal anar-hi, Val mÚs que callis), per˛ Ús opcional amb altres verbs amb un significat proper, com tocar, convŔncer, bastar o anar bÚ. Per exemple:áAra li toca (de) triar a [...]
6. 'Cuino per tu' o 'Cuino per a tu'? / DiferŔncia entre causa i finalitat
Font Fitxes de l'Optimot
bÚ (la causa Ús perquŔ no es trobava bÚ). Tancat per vacances (la causa Ús per vacances). Et dono les grÓcies per haver-me guardat lloc (la causa Ús per haver-me guardat lloc). 2. La finalitat Ús l'objectiu que tÚ una cosa o amb quŔ es fa una cosa. Un valor proper al de finalitat Ús el de destinaciˇ [...]